Status: Trwająca

Czas serwera: 05.10.2022 03:39

Karta zamówienia #S.270.1.5.2022
Dostawa kruszywa naturalnego, łamanego do Leśnictw Ściborzyce, Trzebina, Moszczanka, Mokre, Biechów

Informacje

ID zamówienia
25341
Nazwa zamówienia
Dostawa kruszywa naturalnego, łamanego do Leśnictw Ściborzyce, Trzebina, Moszczanka, Mokre, Biechów
Numer zamówienia
S.270.1.5.2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00201663/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
342 117,50 PLN
Kwota przeznaczona do realizacji
342 117,50 PLN
Główny CPV
14212200-2 - Kruszywo
Uzupełniające CPV
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Specyfikacja warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania znajduje się w zakładce dokumenty.

Cena

z VAT

Terminy

Złożenie ofert
20.06.2022 08:45:00
Planowane otwarcie ofert
20.06.2022 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Prudnik
Adres
Dąbrowskiego 34
Prudnik
48-200, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Marcelina Rypień
marcelina.rypien@katowice.lasy.gov.pl
+48 663341668
Link do profilu zamawiającego
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-prudnik

Dokumenty

Część 1 - dostawa kruszywa naturalnego, łamanego na terenie Leśnictwa Biechów w roku 2022

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
77 040,00 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
14212200-2 - Kruszywo
Uzupełniające CPV
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Część 2 - dostawa kruszywa naturalnego, łamanego na terenie Leśnictw Trzebina, Moszczanka w roku 2022

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
114 187,50 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
14212200-2 - Kruszywo
Uzupełniające CPV
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Część 3 - dostawa kruszywa naturalnego, łamanego na terenie Leśnictw Ściborzyce, Mokre w roku 2022

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
150 890,00 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
14212200-2 - Kruszywo
Uzupełniające CPV
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy