Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 02:28

Karta DSZ #040/32/22
Liečivá pre dýchací systém, Liečivá pre močovopohlavný systém a pohlavné hormóny

Informacje

ID zamówienia
25708
Nazwa zamówienia
Liečivá pre dýchací systém, Liečivá pre močovopohlavný systém a pohlavné hormóny
Numer zamówienia
040/32/22
Numer ogłoszenia BZP
30394-MUT/2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 120-338277
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
257 570,80 EUR
Główny CPV
33670000-7 - Środki lecznicze dla układu oddechowego
Uzupełniające CPV
33641000-5 - Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów płciowych
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

lieky pre potreby FNsP.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
27.07.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
28.07.2022 11:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
27.07.2026 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adres
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty

Oferty