Status: Trwająca

Czas serwera: 18.07.2019 13:31

Karta zamówienia #2019/sir
Pěstební práce v lesích města Šternberka včetně dodávky materiálu v letech 2019-2022

Informacje

ID zamówienia
2652
Nazwa zamówienia
Pěstební práce v lesích města Šternberka včetně dodávky materiálu v letech 2019-2022
Numer zamówienia
2019/sir
Numer ogłoszenia BZP
Z2019-004860
Numer ogłoszenia EU
2019/S 029-065118
Rodzaj procedury
Nadlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Otevřené řízení
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
18 000 000,00 Kč
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
77231600-4 - Usługi zalesiania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Przedmiot zamówienia

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve vlastnictví zadavatele ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesnické činnosti“

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve vlastnictví zadavatele ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesnické činnosti“).
Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále jen „pěstební činnost“), jakož i v poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta na předkládání nabídek
12.03.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.03.2019 10:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Šternberk
Adres
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Link do profilu zamawiającego
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty