Status: Zakończona

Czas serwera: 22.09.2023 23:57

Karta zamówienia #002/2021-033
„Kúpa chemikálií a kanistrov“ - 29

Informacje

ID zamówienia
26941
Nazwa zamówienia
„Kúpa chemikálií a kanistrov“ - 29
Numer zamówienia
002/2021-033
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
393,84 EUR
Główny CPV
24311520-8 - Wodorotlenek sodu
Uzupełniające CPV
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
24311500-2 - Wodorotlenki, jako zasadowe chemikalia nieorganiczne
24320000-3 - Zasadowe organiczne substancje chemiczne
24322210-2 - Metanol
24322000-7 - Alkohole, fenole, fenoloalkohole i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; przemysłowe alkohole tłuszczowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup chemikálií a ďalšieho tovaru v zmysle tabuľky k oceneniu.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.07.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.07.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty