Status: Trwająca

Czas serwera: 27.09.2023 17:48

Karta zamówienia #27027
Doplnenie technológie dojenia a manažmentu stáda

Informacje

ID zamówienia
27027
Nazwa zamówienia
Doplnenie technológie dojenia a manažmentu stáda
Numer zamówienia
27027
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Nákup strojov.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.06.2022 16:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Agrodružstvo Bystré
Adres
Bystré 606
Bystré
09434, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Anna Mihočová
agbystre@gmail.com
+421 905539115

Dokumenty