Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 07:34

Karta zamówienia #002/2021-035
„0H2P6 FLX Spotrebný materiál pre Lekársku fakultu Univerzity Komenského projekt Bioford" - 31

Informacje

ID zamówienia
27133
Nazwa zamówienia
„0H2P6 FLX Spotrebný materiál pre Lekársku fakultu Univerzity Komenského projekt Bioford" - 31
Numer zamówienia
002/2021-035
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
93 139,24 EUR
Główny CPV
24315000-5 - Różne chemikalia nieorganiczne
Uzupełniające CPV
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
33694000-1 - Czynniki diagnostyczne
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Zákazka je rozdelená na 5 samostatných častí.
Predmetom zákazky je dodanie spotrebného materiálu pre LF UK Bioford.
Jedná sa o projekt 313011AFG5 Bioford.
Podrobný opis predmetu zákazky pre jednotlivé časti zákazky je uvedený v prílohe č.1 až č.5 (podľa príslušnej časti zákazky).

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
08.07.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
08.07.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Časť 1: Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
6 490,57 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24315000-5 - Różne chemikalia nieorganiczne
Uzupełniające CPV
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
33694000-1 - Czynniki diagnostyczne
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 2: Sada špeciálnych reagencií na funkčnú charakterizáciu jednotlivých buniek z tkanív zreprodukovaných pomocou 3D tlače a zdrojových buniek

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
11 791,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24315000-5 - Różne chemikalia nieorganiczne
Uzupełniające CPV
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
33694000-1 - Czynniki diagnostyczne
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 3: Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
22 404,67 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24315000-5 - Różne chemikalia nieorganiczne
Uzupełniające CPV
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
33694000-1 - Czynniki diagnostyczne
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 4: Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
15 187,33 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24315000-5 - Różne chemikalia nieorganiczne
Uzupełniające CPV
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
33694000-1 - Czynniki diagnostyczne
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 5: Sada na analýzu buniek po produkcii 3D tlačou na genomickej úrovni

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
37 265,67 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24315000-5 - Różne chemikalia nieorganiczne
Uzupełniające CPV
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
33694000-1 - Czynniki diagnostyczne
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy