Status: Zakończona

Czas serwera: 01.10.2022 06:01

Karta zamówienia #00064/2022/DSSHRA-02
Projektová dokumentácia - zateplenie budovy DSS Hrabiny

Informacje

ID zamówienia
27142
Nazwa zamówienia
Projektová dokumentácia - zateplenie budovy DSS Hrabiny
Numer zamówienia
00064/2022/DSSHRA-02
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
16 600,00 EUR
Główny CPV
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Uzupełniające CPV
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Projektová dokumentácia na zateplenie budovy DSS Hrabiny vrátane projektu požiarnej bezpečnosti

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
29.06.2022 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Domov sociálnych služieb Hrabiny
Adres
Rekreačná 6393/60
Nová Baňa
968 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Emília Búryová
ekonomicke@dsshrabiny.sk
+421 456787525

Dokumenty