Status: Trwająca

Czas serwera: 14.06.2024 20:38

Karta DSZ #09445/2022/ODDVO
Posypové materiály určené na zimnú údržbu cestných komunikácií

Informacje

ID zamówienia
27517
Nazwa zamówienia
Posypové materiály určené na zimnú údržbu cestných komunikácií
Numer zamówienia
09445/2022/ODDVO
Numer ogłoszenia BZP
150/2022 pod číslom 30970 - MUT zo dňa 04.07.2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 125-352386 zo dňa 01.07.2022
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
17 298 242,67 EUR
Główny CPV
34927100-2 - Sól drogowa
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup posypových materiálov určených na zimnú údržbu cestných komunikácií, pričom tento dynamický nákupný systém verejný obstarávateľ delí na 3 kategórie, konkrétne:

- Kategória č. 1 - Voľne ložená priemyselná soľ (NaCl)
- Kategória č. 2 - Vákuovaná vrecovaná soľ (NaCl)
- Kategória č. 3 - Rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého (MgCl2)

Bližšia špecifikácia kategórií DNS je uvedená v Súťažných podkladoch.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
28.07.2022 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
28.07.2022 09:15:00
Lehota-dokvalifikovanie záujemcov do DNS
30.06.2026 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adres
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jana Fekiačová
jana.fekiacova@bbsk.sk
+421 484325722
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty

Kategória č. 1 - Voľne ložená priemyselná soľ (NaCl)

Status
Trwająca
Główny CPV
34927100-2 - Sól drogowa

Kategória č. 2 - Vákuovaná vrecovaná soľ (NaCl)

Status
Trwająca
Główny CPV
34927100-2 - Sól drogowa

Kategória č. 3 - Rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého (MgCl2)

Status
Trwająca
Główny CPV
34927100-2 - Sól drogowa

Oferty