Status: Trwająca

Czas serwera: 03.12.2023 22:33

Karta zamówienia #4/3266/DNS/2022
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Oravská Priehrada pre rok 2022 – výzva č. 4/3266/DNS/2022

Informacje

ID zamówienia
28095
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Oravská Priehrada pre rok 2022 – výzva č. 4/3266/DNS/2022
Numer zamówienia
4/3266/DNS/2022
Numer ogłoszenia BZP
03944-MUS
Numer ogłoszenia EU
2019/S 028-062646
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
55 069,27 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Oravská Priehrada

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
15.07.2022 09:30:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
15.07.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty