Status: Trwająca

Czas serwera: 02.03.2024 18:53

Karta zamówienia #IB.271.5.2022
“Dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”

Informacje

ID zamówienia
28117
Nazwa zamówienia
“Dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”
Numer zamówienia
IB.271.5.2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00237902/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
227 473,86 PLN
Główny CPV
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, na trasie dom – placówka oświatowa – dom wraz z opieką podczas przewozu

Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
22.07.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
22.07.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Kuźnia Raciborska
Adres
ul. Słowackiego 4
Kuźnia Raciborska
47-420, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Sabina Zielińska
sabina.zielinska@umkuznia.pl
+48 324191224
Link do profilu zamawiającego
https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/18973327

Dokumenty

“Dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
227 473,86 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy