Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 13:54

Karta zamówienia #07/2022_ZŠ Raslavice
Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov - ZŠ Raslavice_2022_nábytok

Informacje

ID zamówienia
28172
Nazwa zamówienia
Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov - ZŠ Raslavice_2022_nábytok
Numer zamówienia
07/2022_ZŠ Raslavice
Numer ogłoszenia BZP
154/2022 - 11.7.2022 - 31750 - WYT
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
35 373,41 EUR
Główny CPV
39160000-1 - Meble szkolne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie, konkrétne interiérové vybavenie ZŠ Raslavice: Interiérové vybavenie - nábytok. Podrobné vymedzenie predmetu je určené v cenovom formulári / špecifikácii predmetu zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.07.2022 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
21.07.2022 10:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Raslavice
Adres
Hlavná 154
Raslavice
08641, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Marián Matvej
matvej@arrpsk.sk
+421 915963031
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5517?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=obec+raslavice&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty