Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 05:52

Karta zamówienia #09/2022/PJ BaNM
ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried

Informacje

ID zamówienia
28904
Nazwa zamówienia
ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried
Numer zamówienia
09/2022/PJ BaNM
Numer ogłoszenia BZP
33789 - WYP Vestník č. 165/2022 - 25.07.2022
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 517 693,68 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je výstavba objektu v areáli existujúcej ZŠ na pozemku investora s parcelným číslom, 12791/5,
katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave. Navrhovaná stavba je nepodpivničený dvojpodlažný objekt s príslušným
dopravným napojením a napojením na inžinierske siete.

Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
13.09.2022 12:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
13.09.2022 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Adres
Junácka 3216/1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
83291, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Peter Jombík
peter.jombik@banm.sk
+421 249253250

Dokumenty