Status: Zakończona

Czas serwera: 22.09.2023 22:40

Karta zamówienia #002/2021-039
„Chemikálie a spotrebný materiál“ -38

Informacje

ID zamówienia
29484
Nazwa zamówienia
„Chemikálie a spotrebný materiál“ -38
Numer zamówienia
002/2021-039
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
33141520-1 - Wyciągi z osocza
Uzupełniające CPV
33693100-5 - Toksyny
33651510-6 - Surowice odpornościowe
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
24965000-6 - Enzymy
33140000-3 - Materiały medyczne
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti. Predmetom zákazky je dodanie chemikálií a spotrebného materiálu na testovanie v biologickom a mikrobiologickom laboratóriu.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
18.08.2022 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
18.08.2022 11:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Príloha č.1_ časť:1_Chemikálie a spotrebný materiál“ -38

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33141520-1 - Wyciągi z osocza
Uzupełniające CPV
33693100-5 - Toksyny
33651510-6 - Surowice odpornościowe
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
24965000-6 - Enzymy
33140000-3 - Materiały medyczne
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č.2_ časť:2_Chemikálie a spotrebný materiál“ -38

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33141520-1 - Wyciągi z osocza
Uzupełniające CPV
33693100-5 - Toksyny
33651510-6 - Surowice odpornościowe
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
24965000-6 - Enzymy
33140000-3 - Materiały medyczne
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č.3_ časť:3_Chemikálie a spotrebný materiál“ -38

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33141520-1 - Wyciągi z osocza
Uzupełniające CPV
33693100-5 - Toksyny
33651510-6 - Surowice odpornościowe
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
24965000-6 - Enzymy
33140000-3 - Materiały medyczne
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy