Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 06:49

Karta zamówienia #002/2021-040
„Protilátky“ -41

Informacje

ID zamówienia
29497
Nazwa zamówienia
„Protilátky“ -41
Numer zamówienia
002/2021-040
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
33651520-9 - Immunoglobuliny
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Protilátky sú určené na molekulárno-biologické experimenty, konkrétne na stanovenie proteínov PPAR gamma a AMPK v obličkovom tkanive potkanov metódou WesternBlot. Protilátky sú špecificky pôsobiace aj v potkanoch, čo je nutné pre charakter daného experimentu.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.08.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
19.08.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty