Status: Zakończona

Czas serwera: 22.09.2023 23:38

Karta zamówienia #002/2021-044
„Pipety pre projekt Obezita“ -39

Informacje

ID zamówienia
29552
Nazwa zamówienia
„Pipety pre projekt Obezita“ -39
Numer zamówienia
002/2021-044
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
13 527,00 EUR
Główny CPV
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie spotrebného materiálu pre projekty na výskumné účely.
Jedná sa o projekt 313011V344/OBEZITA/Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
26.08.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.08.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty