Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 06:44

Karta zamówienia #002/2021-045
„Spotrebný materiál pre projekt CovLab“ -42

Informacje

ID zamówienia
29642
Nazwa zamówienia
„Spotrebný materiál pre projekt CovLab“ -42
Numer zamówienia
002/2021-045
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
4 068,72 EUR
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Zákazka je rozdelená na 4 samostatné častí.
Predmetom zákazky je dodanie spotrebného materiálu pre potreby projektu na výskumné účely.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.08.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
24.08.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

príloha č_1_časť 1: Spotrebný materiál pre projekt CovLab -42

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
209,11 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_2_časť 2: Spotrebný materiál pre projekt CovLab“ -42

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
194,40 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_3_časť 3: Spotrebný materiál pre projekt CovLab“ -42

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 765,88 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_4_časť 4: Spotrebný materiál pre projekt CovLab“ -42

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
899,33 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy