Status: Trwająca

Czas serwera: 27.02.2024 23:50

Karta zamówienia #040/24/2022-001
Anestetiká

To zamówienie jest częścią DSZ #040/24/2022 Anestetiká

Informacje

ID zamówienia
30064
Nazwa zamówienia
Anestetiká
Numer zamówienia
040/24/2022-001
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
85 902,80 EUR
Główny CPV
33661100-2 - Środki znieczulające
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Anestetiká pre potreby FNsP.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.10.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
17.10.2022 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adres
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty

Anestetiká časť č. 1

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
24 228,45 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33661100-2 - Środki znieczulające
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Anestetiká časť č. 2

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
39 801,35 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33661100-2 - Środki znieczulające
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Anestetiká časť č. 3

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
4 128,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33661100-2 - Środki znieczulające
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Anestetiká časť č. 4

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
17 745,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33661100-2 - Środki znieczulające
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy