Status: Trwająca

Czas serwera: 03.10.2023 22:06

Karta zamówienia #040/30/22-001
Analgetiká a antianemické prípravky

To zamówienie jest częścią DSZ #040/30/22 Analgetiká a antianemické prípravky

Informacje

ID zamówienia
30071
Nazwa zamówienia
Analgetiká a antianemické prípravky
Numer zamówienia
040/30/22-001
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
42 745,2100 EUR
Główny CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Analgetiká a antianemické prípravky pre potreby FNsP.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
03.10.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
03.10.2022 11:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adres
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty

Analgetiká a Antianemické prípravky časť č. 1

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
13 144,5800 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Analgetiká a Antianemické prípravky časť č. 2

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
4 170,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Analgetiká a Antianemické prípravky časť č. 3

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
520,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Analgetiká a Antianemické prípravky časť č. 4

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
6 248,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Analgetiká a Antianemické prípravky časť č. 5

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
18 662,6300 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy