Status: Zakończona

Czas serwera: 29.09.2023 16:02

Karta zamówienia #SE-VO2-2022/004503
Dodávka dokumentačnej fototechniky 2

Informacje

ID zamówienia
30284
Nazwa zamówienia
Dodávka dokumentačnej fototechniky 2
Numer zamówienia
SE-VO2-2022/004503
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
24 600,00 EUR
Główny CPV
38651600-9 - Kamery cyfrowe
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú digitálne bezzrkadlovky a s tým súvisiace služby v množstve podľa prílohy č. 1 dokumentu Súťažné podklady miesto dodania: definované v prílohe č. 1 dokumentu Súťažné podklady.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.09.2022 09:30:00
Planowane otwarcie ofert
22.09.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martina Hlavová
martina.hlavova@minv.sk
+421 250944590

Dokumenty