Status: Trwająca

Czas serwera: 25.07.2024 12:21

Karta zamówienia #01_2022
NOVOSTAVBA FOTBALOVÝCH ŠATEN

Informacje

ID zamówienia
31258
Nazwa zamówienia
NOVOSTAVBA FOTBALOVÝCH ŠATEN
Numer zamówienia
01_2022
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

NOVOSTAVBA FOTBALOVÝCH ŠATEN

Specyfikacja warunków zamówienia

dle PD

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
29.09.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
29.09.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
OPTIMAL Consulting s.r.o.
Adres
Podmolí 23
Podmolí
669 02, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Tomáš Šturala
sturala@optimalconsulting.cz
+420 724716856

Dokumenty