Status: Anulowana

Czas serwera: 18.01.2020 13:51

Karta zamówienia #IN/1/2019
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Poprad

Informacje

ID zamówienia
3130
Nazwa zamówienia
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Poprad
Numer zamówienia
IN/1/2019
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
32 000,00 EUR
Główny CPV
33194100-7 - Urządzenia i przyrządy do infuzji
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Štandardné infúzne a injekčné pumpy

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
10.04.2019 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adres
Limbová 2
Bratislava
837 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Marián Pavelčák
pavelcak.m@nemocnicapp.sk
+421 948872906