Status: Trwająca

Czas serwera: 22.02.2024 05:04

Karta DSZ #S11664-2018-OZZ
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu

Informacje

ID zamówienia
1059
Nazwa zamówienia
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu
Numer zamówienia
S11664-2018-OZZ
Numer ogłoszenia BZP
14325-MUT
Numer ogłoszenia EU
2018/S 195-440939
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
4 424 999,00 EUR
Główny CPV
33194100-7 - Urządzenia i przyrządy do infuzji
Uzupełniające CPV
33194110-0 - Pompy infuzyjne
33194000-6 - Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom obstarávania je dodanie infúznej techniky a poskytnutie záručného servisu. Podrobnosti budú uvedené v konkrétnej výzve.
Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV:
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
33194110-0 - Infúzne čerpadlá
33194000-6 - Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu

Komentarz

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ vzhľadom na zložitosť a rozmanitosť predmetu tejto zákazky a na náročnosť prípravy celého procesu takéhoto verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zrealizovalo v období od 10.11.2017 do 24.04.2018 viacero kôl prípravných trhových konzultácií so všetkými, verejnému obstarávateľovi známymi potenciálnymi dodávateľmi, ktorí priamo na základe uzatvorených zmlúv s výrobcami dodávajú na území SR požadovaný predmet zákazky. Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti pri definovaní nediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky tak, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastniť všetci potenciálni dodávatelia pôsobiaci na trhu.
Zápisnice z prípravných trhových konzultácií so všetkými, verejnému obstarávateľovi známymi potenciálnymi dodávateľmi sú dostupné v systéme JOSEPHINE.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
12.11.2018 10:00:00
Doba zriadenia DNS
31.12.2020 00:00:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adres
Limbová 2
Bratislava
837 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Dokumenty

Oferty