Status: Trwająca

Czas serwera: 24.09.2023 20:41

Karta DSZ #MAR 18/2022
Kancelársky nábytok, výroba kancelárskeho nábytku (2)

Informacje

ID zamówienia
31352
Nazwa zamówienia
Kancelársky nábytok, výroba kancelárskeho nábytku (2)
Numer zamówienia
MAR 18/2022
Numer ogłoszenia BZP
Vestník č. 202/2022 - 40928-WNT zo dňa 16.9.2022
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
69 000,00 EUR
Główny CPV
39130000-2 - Meble biurowe
Uzupełniające CPV
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
39100000-3 - Meble
39113000-7 - Różne siedziska i krzesła
33193120-6 - Wózki inwalidzkie
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
45421150-0 - Instalowanie stolarki niemetalowej
45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Zriadenie dynamického nákupného systému (DNS) na dodanie kancelárskeho nábytku v špecifikácií a objeme podľa aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa, výroba kancelárskeho nábytku na základe projektovej dokumentácie podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.
Trvanie DNS: 12 mesiacov
Zmluva: Objednávka s VOP

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
14.10.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
14.10.2022 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
13.10.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
13.10.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Oferty