Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 05:55

Karta zamówienia #S22424-2022-OZZ
„Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT (gama kamery) pre Onkologický ústav sv. Alžbety a Univerzitnú nemocnicu Martin“

Informacje

ID zamówienia
31446
Nazwa zamówienia
„Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT (gama kamery) pre Onkologický ústav sv. Alžbety a Univerzitnú nemocnicu Martin“
Numer zamówienia
S22424-2022-OZZ
Numer ogłoszenia BZP
213/2022 42263- MST
Numer ogłoszenia EU
2022/S 189-532067
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
1 666 666,66 EUR
Główny CPV
33111620-3 - Aparaty wykorzystujące promieniowanie gamma
Uzupełniające CPV
51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego
80511000-9 - Usługi szkolenia personelu
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT (gama kamery) pre Onkologický ústav sv. Alžbety a Univerzitnú nemocnicu Martin

Cena

z VAT

Komentarz

1. eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ TENDERBOX.
2. Úplné a podrobné znenie pravidiel elektronickej aukcie je uvedené v súťažných podkladoch, v prílohe č. 3.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
15.11.2022 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
15.11.2022 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adres
Limbová 2
Bratislava
837 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Matúš Novák
matus.novak@health.gov.sk
+421 259373322

Dokumenty

Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT (gama kamery) pre Onkologický ústav sv. Alžbety

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
833 333,33 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33111620-3 - Aparaty wykorzystujące promieniowanie gamma
Uzupełniające CPV
51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego
80511000-9 - Usługi szkolenia personelu
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT (gama kamery) pre Univerzitnú nemocnicu Martin

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
833 333,33 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33111620-3 - Aparaty wykorzystujące promieniowanie gamma
Uzupełniające CPV
51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego
80511000-9 - Usługi szkolenia personelu
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy