Status: Trwająca

Czas serwera: 14.06.2024 20:32

Karta DSZ #2022-143
„Osobné ochranné pracovné prostriedky“

Informacje

ID zamówienia
31560
Nazwa zamówienia
„Osobné ochranné pracovné prostriedky“
Numer zamówienia
2022-143
Numer ogłoszenia EU
2022/S 207-590251
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
475 000,00 EUR
Główny CPV
35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca
Uzupełniające CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
35113470-4 - Ochronne koszule lub spodnie
33735100-2 - Gogle ochronne
35113430-2 - Kamizelki bezpieczeństwa
35113440-5 - Kamizelki odblaskowe
35113450-8 - Płaszcze lub poncza ochronne
35113460-1 - Skarpety ochronne i ochronne wyroby pończosznicze
35113490-0 - Suknie ochronne
18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
18200000-1 - Odzież wierzchnia
18300000-2 - Części garderoby
18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki
18800000-7 - Obuwie
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie OOPP. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Bratislave. Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované požiadavky spoločensky zodpovedného verejného obstarávania a environmentálne charakteristiky. Rozsah predmetu konkrétnej zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta dodania predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
28.11.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
28.11.2022 10:10:00
Lehota na predkladanie žiadostí
02.12.2026 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adres
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty

Oferty