Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 05:54

Karta zamówienia #002/2021-047
„Chemikálie na výskum“ -46

Informacje

ID zamówienia
31596
Nazwa zamówienia
„Chemikálie na výskum“ -46
Numer zamówienia
002/2021-047
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
Uzupełniające CPV
24315000-5 - Różne chemikalia nieorganiczne
24320000-3 - Zasadowe organiczne substancje chemiczne
33651520-9 - Immunoglobuliny
24965000-6 - Enzymy
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Zákazka je rozdelená na 2 samostatné časti. Predmetom zákazky je dodanie chemikálií.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.10.2022 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.10.2022 11:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Príloha č_1_časť 1: „Chemikálie na výskum“

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
Uzupełniające CPV
24315000-5 - Różne chemikalia nieorganiczne
24320000-3 - Zasadowe organiczne substancje chemiczne
33651520-9 - Immunoglobuliny
24965000-6 - Enzymy
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_2_časť 2: „Chemikálie na výskum“

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
Uzupełniające CPV
24315000-5 - Różne chemikalia nieorganiczne
24320000-3 - Zasadowe organiczne substancje chemiczne
33651520-9 - Immunoglobuliny
24965000-6 - Enzymy
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy