Status: Trwająca

Czas serwera: 04.06.2023 10:10

Karta zamówienia #4/3263/2022
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Šajdíkove Humence pre rok 2022 – výzva č. 4/3263/DNS/2022

Informacje

ID zamówienia
31666
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Šajdíkove Humence pre rok 2022 – výzva č. 4/3263/DNS/2022
Numer zamówienia
4/3263/2022
Numer ogłoszenia BZP
03944-MUS
Numer ogłoszenia EU
2019/S 028-062646
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
11 673,98 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Šajdíkove Humence

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.09.2022 09:10:00
Planowane otwarcie ofert
30.09.2022 09:40:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty