Status: Zakończona

Czas serwera: 29.09.2023 15:02

Karta zamówienia #SE-VO1-2022/001815-006
Nákup dataprojektorov pre potreby útvarov MV SR

Informacje

ID zamówienia
31881
Nazwa zamówienia
Nákup dataprojektorov pre potreby útvarov MV SR
Numer zamówienia
SE-VO1-2022/001815-006
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
24 859,18 EUR
Główny CPV
38652120-7 - Projektory wideo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup dataprojektorov pre jednotlivé útvary MV SR a s tým súvisiace služby.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.10.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
24.10.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Miroslava Mihaldová
miroslava.mihaldova@minv.sk
+421 250944542

Dokumenty