Status: Trwająca

Czas serwera: 02.10.2022 08:50

Karta zamówienia #03/09/2022
Trhovisko Giraltovce-predajné stánky

Informacje

ID zamówienia
31897
Nazwa zamówienia
Trhovisko Giraltovce-predajné stánky
Numer zamówienia
03/09/2022
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
20 566,50 EUR
Główny CPV
39154100-7 - Szafki wystawowe
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Kovové a drevené predajné stánky v počte 5 ks.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
07.10.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
07.10.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Giraltovce
Adres
Dukelská 75/77
Giraltovce
087 21, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Emil Mati
emil.mati@giraltovce.sk
+421 905515071
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5464

Dokumenty

Kovové predajné stánky

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
11 400,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
39154100-7 - Szafki wystawowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Drevené predajné stánky

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
9 166,50 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
39154100-7 - Szafki wystawowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy