Status: Trwająca

Czas serwera: 26.06.2022 08:09

Karta DSZ #968/2018
Asfaltovanie 2018-2019

Informacje

ID zamówienia
322
Nazwa zamówienia
Asfaltovanie 2018-2019
Numer zamówienia
968/2018
Numer ogłoszenia EU
2018/S 023-047606
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Główny CPV
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom obstarávania je obnova povrchu vozoviek. Podrobnosti budú uvedené v konkrétnej výzve. Pôjde najmä o odstránenie pôvodnej asfaltovej vrstvy a pokládka novej obrusnej vrstvy z asfalto-betónu (ďalej len živičný kryt), výšková úprava uličných vpustov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (zaradenie)
05.03.2018 10:00:00
Doba zriadenia DNS
31.12.2019 23:59:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Žiar nad Hronom
Adres
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty

Oferty