Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 07:31

Karta zamówienia #002/2021-049
„Chemikálie a spotrebný materiál“ -48

Informacje

ID zamówienia
32215
Nazwa zamówienia
„Chemikálie a spotrebný materiál“ -48
Numer zamówienia
002/2021-049
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
24322210-2 - Metanol
Uzupełniające CPV
24311410-4 - Kwasy nieorganiczne
24322500-2 - Alkohol
24326000-5 - Aldehyd, keton, nadtlenki organiczne i etery
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
24321222-2 - Toluen
33140000-3 - Materiały medyczne
38412000-6 - Termometry
38416000-4 - PH-metry
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Zákazka je rozdelená na 2 samostatné časti. Predmetom zákazky je dodanie chemikálií.
Pre časť: I.
Predmetom zákazky je dodanie chemikálií pre potreby praktickej výučby študentov do chemického skladu.
Pre časť: II.
Predmetom zákazky je dodanie laboratórneho skla a spotrebného materiálu do laboratórií na výučbu.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.10.2022 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
17.10.2022 11:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Príloha č_1_časť 1: „Chemikálie a spotrebný materiál“

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24322210-2 - Metanol
Uzupełniające CPV
24311410-4 - Kwasy nieorganiczne
24322500-2 - Alkohol
24326000-5 - Aldehyd, keton, nadtlenki organiczne i etery
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
24321222-2 - Toluen
33140000-3 - Materiały medyczne
38412000-6 - Termometry
38416000-4 - PH-metry
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

príloha č_2_časť 2: „Chemikálie a spotrebný materiál“

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24322210-2 - Metanol
Uzupełniające CPV
24311410-4 - Kwasy nieorganiczne
24322500-2 - Alkohol
24326000-5 - Aldehyd, keton, nadtlenki organiczne i etery
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
24321222-2 - Toluen
33140000-3 - Materiały medyczne
38412000-6 - Termometry
38416000-4 - PH-metry
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy