Status: Zakończona

Czas serwera: 07.12.2019 03:18

Karta zamówienia #DNS/VO1/2019
Vyprázdnenie odpadkových košov na prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy na území mesta Bratislavy

Informacje

ID zamówienia
3244
Nazwa zamówienia
Vyprázdnenie odpadkových košov na prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy na území mesta Bratislavy
Numer zamówienia
DNS/VO1/2019
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
113 932,86 EUR
Główny CPV
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zabezpečenie vyprázdňovania smetných košov umiestnených na prejazdných úsekoch štátnych ciest I. až III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy a nakladania s odpadmi z čistenia komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy. Jedná sa o zabezpečenie vyprázdňovania odpadkových košov s objemom do 60 l a nad 60 l jeden až tri krát denne v závislosti od vybranej lokality.

Nakladaním s odpadmi sa rozumie vyprázdnenie odpadkových košov, umytie odpadkových košov, naloženie odpadov a odvoz na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne a s tým súvisiace činnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Viazanosť ponúk je do 31.7.2019.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
03.05.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
03.05.2019 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Michal Garaj
michal.garaj@bratislava.sk
+421 259356342

Dokumenty