Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 00:35

Karta zamówienia #002/2021-051
„Chemikálie a spotrebný materiál“ -54

Informacje

ID zamówienia
32471
Nazwa zamówienia
„Chemikálie a spotrebný materiál“ -54
Numer zamówienia
002/2021-051
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
Uzupełniające CPV
33124130-5 - Wyroby diagnostyczne
33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Zákazka je rozdelená na 2 samostatné časti. Predmetom zákazky je dodanie chemikálií a spotrebného materiálu.
Pre časť: I.
Predmetom zákazky je dodanie chemikálií pre bežnú prevádzku v laboratóriu.
Pre časť: II.
Predmetom zákazky je dodanie spotrebného materiálu pre prevádzku v laboratóriu

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.10.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
17.10.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Príloha č_1_časť 1: „Chemikálie a spotrebný materiál“

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
Uzupełniające CPV
33124130-5 - Wyroby diagnostyczne
33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_1_časť 2: „Chemikálie a spotrebný materiál“

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
Uzupełniające CPV
33124130-5 - Wyroby diagnostyczne
33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy