Status: Trwająca

Czas serwera: 19.01.2020 20:37

Karta zamówienia #UNB14
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - UNB STA

Informacje

ID zamówienia
3258
Nazwa zamówienia
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - UNB STA
Numer zamówienia
UNB14
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
161 981,00 EUR
Główny CPV
33194100-7 - Urządzenia i przyrządy do infuzji
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

UNB STA infúzna technika

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.04.2019 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adres
Limbová 2
Bratislava
837 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. PhD. Ondrej Kuruc
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Dokumenty