Status: Zakończona

Czas serwera: 29.09.2023 15:16

Karta zamówienia #SE-VO1-2022/001815-007
Termovízne monokuláre

Informacje

ID zamówienia
32613
Nazwa zamówienia
Termovízne monokuláre
Numer zamówienia
SE-VO1-2022/001815-007
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
194 840,80 EUR
Główny CPV
38636000-2 - Specjalistyczne przyrządy optyczne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú termovízne monokuláre.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.11.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
02.11.2022 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Miroslava Mihaldová
miroslava.mihaldova@minv.sk
+421 250944542

Dokumenty