Status: Anulowana

Czas serwera: 23.09.2023 06:21

Karta zamówienia #SPU-CH-3-064
Chemikálie pre potreby KHBP 28.9.22_opakovaná

To zamówienie jest częścią DSZ #SPU-CH-3 Chemikálie a chemické výrobky

Informacje

ID zamówienia
32755
Nazwa zamówienia
Chemikálie pre potreby KHBP 28.9.22_opakovaná
Numer zamówienia
SPU-CH-3-064
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Dodanie chemického materiálu podľa opisu v Prílohe č.1

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.10.2022 11:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
25.10.2022 11:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adres
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Michaela Čurgaliová
michaela.curgaliova@uniag.sk
+421 376415755

Dokumenty