Status: Trwająca

Czas serwera: 19.08.2019 06:13

Karta zamówienia #01/2019
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Poprad STA

Informacje

ID zamówienia
3284
Nazwa zamówienia
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Poprad STA
Numer zamówienia
01/2019
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
14 810,00 EUR
Główny CPV
33194100-7 - Urządzenia i przyrządy do infuzji
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Infúzne a injekčné pumpy štandardné

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.04.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adres
Limbová 2
Bratislava
837 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Mariána Pavelčák
pavelcak.m@nemocnicapp.sk
+421 948872906

Dokumenty