Status: Trwająca

Czas serwera: 18.01.2020 12:21

Karta zamówienia #FNPO11
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Prešov NEO dokup

Informacje

ID zamówienia
3290
Nazwa zamówienia
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Prešov NEO dokup
Numer zamówienia
FNPO11
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
150 450,00 EUR
Główny CPV
33194100-7 - Urządzenia i przyrządy do infuzji
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom verejného obstarávania je dodanie infúznej techniky, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.05.2019 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adres
Limbová 2
Bratislava
837 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Katarína Harčárová
harcarova@fnsppresov.sk
+421 517011060

Dokumenty