Status: Trwająca

Czas serwera: 19.01.2020 19:09

Karta zamówienia #046-10/DNS/OVO/04/19Ja
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Martin MR dokup

Informacje

ID zamówienia
3309
Nazwa zamówienia
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Martin MR dokup
Numer zamówienia
046-10/DNS/OVO/04/19Ja
Numer ogłoszenia BZP
14325-MUT
Numer ogłoszenia EU
2018/S 195-440939
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
7 200,00 EUR
Główny CPV
33194100-7 - Urządzenia i przyrządy do infuzji
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom verejného obstarávania je dodanie infúznej techniky MR dokup, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
09.05.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
09.05.2019 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adres
Limbová 2
Bratislava
837 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Anna Javorová
javorova@unm.sk
+421 434203346

Dokumenty