Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 00:12

Karta zamówienia #002/2021-056
„Laboratórny materiál“ -55

Informacje

ID zamówienia
33225
Nazwa zamówienia
„Laboratórny materiál“ -55
Numer zamówienia
002/2021-056
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
33141626-4 - Zestawy dawkujące
Uzupełniające CPV
33124130-5 - Wyroby diagnostyczne
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Časť:1
Predmetom zákazky je dodanie laboratórneho tovaru potrebného na praktické cvičenia pre výučbu lekárskej chémie a biochémie a klinickej biochémie.
Časť:2
Diagnostika sa používajú na praktických cvičeniach pre študentov.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.11.2022 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
02.11.2022 11:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Príloha č_1_časť 1: „Laboratórny materiál“

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33141626-4 - Zestawy dawkujące
Uzupełniające CPV
33124130-5 - Wyroby diagnostyczne
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_2_časť 2: „Laboratórny materiál“

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33141626-4 - Zestawy dawkujące
Uzupełniające CPV
33124130-5 - Wyroby diagnostyczne
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy