Status: Trwająca

Czas serwera: 18.01.2020 12:28

Karta zamówienia #1/FNTT
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trnava ARO

Informacje

ID zamówienia
3323
Nazwa zamówienia
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trnava ARO
Numer zamówienia
1/FNTT
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
68 500,00 EUR
Główny CPV
33194100-7 - Urządzenia i przyrządy do infuzji
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dodanie infúznej techniky v rozsahu podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adres
Limbová 2
Bratislava
837 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Aneta Raciková
aneta.racikova@fntt.sk
+421 335938159

Dokumenty