Status: Trwająca

Czas serwera: 07.12.2019 03:18

Karta zamówienia #2/FNTT
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trnava JIS

Informacje

ID zamówienia
3325
Nazwa zamówienia
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trnava JIS
Numer zamówienia
2/FNTT
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
39 770,00 EUR
Główny CPV
33194100-7 - Urządzenia i przyrządy do infuzji
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dodanie infúznej techniky v rozsahu podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adres
Limbová 2
Bratislava
837 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Aneta Raciková
aneta.racikova@fntt.sk
+421 335938159

Dokumenty