Status: Trwająca

Czas serwera: 07.12.2019 23:26

Karta zamówienia #FNTN3
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trenčín JIS

Informacje

ID zamówienia
3339
Nazwa zamówienia
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trenčín JIS
Numer zamówienia
FNTN3
Numer ogłoszenia BZP
14325-MUT
Numer ogłoszenia EU
2018/S 195-440939
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
34 490,00 EUR
Główny CPV
33194100-7 - Urządzenia i przyrządy do infuzji
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

FNTN JIS infúzna technika

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
29.04.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
29.04.2019 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adres
Limbová 2
Bratislava
837 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Dokumenty