Status: Trwająca

Czas serwera: 25.06.2024 00:30

Karta DSZ #6323/2022
Zabezpečenie leteniek a súvisiacich služieb pre UK - DNS

Informacje

ID zamówienia
33428
Nazwa zamówienia
Zabezpečenie leteniek a súvisiacich služieb pre UK - DNS
Numer zamówienia
6323/2022
Numer ogłoszenia BZP
Vestník č. 238/2022 - 07.11.2022 pod značkou 46992 - WYS
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
140 000,00 EUR
Główny CPV
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
Uzupełniające CPV
63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne
63515000-2 - Usługi podróżne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je poskytovanie bežne dostupných služieb - komplexných služieb súvisiacich so zabezpečením cestovných dokladov - leteniek, pre jednotlivé fakulty a súčasti Univerzity Komenského v Bratislave, prostredníctvom zriadeného DNS, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa a za účelom zabezpečenia pracovných ciest zamestnancov.
Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie jednosmernej a/alebo spiatočnej leteckej prepravy pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súvislosti s ich pracovnými cestami, preprava osôb do zahraničia pri zahraničných pracovných cestách, zabezpečenie odvozu na/z letiska v súvislosti so zahraničnými a tuzemskými pracovnými cestami, zabezpečovanie víz v prípade potreby, v prípade potreby zabezpečenie ubytovania, služby súvisiace s prepravou – administratívna a technická podpora, informačné služby - a ďalšie nevyhnutné služby.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
06.12.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
06.12.2022 11:00:00
Doba trvania DNS
09.07.2024 10:50:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Lenka Batková
lenka.batkova@uniba.sk
+421 918110003
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Oferty