Status: Trwająca

Czas serwera: 07.12.2019 02:04

Karta zamówienia #JIS1/2019
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Detskej Nemocnice Banská Bystrica JIS

Informacje

ID zamówienia
3352
Nazwa zamówienia
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Detskej Nemocnice Banská Bystrica JIS
Numer zamówienia
JIS1/2019
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
77 860,00 EUR
Główny CPV
33194100-7 - Urządzenia i przyrządy do infuzji
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu pre Jednotky intenzívnej medícíny (JIS)

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
29.04.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adres
Limbová 2
Bratislava
837 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Gabriela Gondová
gabriela.gondova@dfnbb.sk
+421 484726500

Dokumenty