Status: Trwająca

Czas serwera: 19.01.2020 20:27

Karta zamówienia #FNsPBB VO 23042019
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnica Banská Bystrica č.2 JIS

Informacje

ID zamówienia
3368
Nazwa zamówienia
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnica Banská Bystrica č.2 JIS
Numer zamówienia
FNsPBB VO 23042019
Numer ogłoszenia BZP
14325-MUT, Vestník č.202/2018 z 11.10.2018
Numer ogłoszenia EU
2018/S 195- 440939
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
94 860,00 EUR
Główny CPV
33194100-7 - Urządzenia i przyrządy do infuzji
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom verejného obstarávania je dodanie infúznej techniky, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
10.05.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adres
Limbová 2
Bratislava
837 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Ľubica Bobrová
lbobrova@nspbb.sk
+421 484412114

Dokumenty