Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 07:18

Karta zamówienia #002/2021-058
Spotrebný materiál -60

Informacje

ID zamówienia
33894
Nazwa zamówienia
Spotrebný materiál -60
Numer zamówienia
002/2021-058
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33192500-7 - Probówki
38437110-1 - Końcówki pipet
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie spotrebného materiálu. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.1 a č.2
Časť 1:
1. Skúmavky určené na uchovávanie vzoriek znesúce vysoké preťaženie.
2. Kolekčné skúmavky pre analýzu zo séra
3. Špičky určené na pipetovanie presných množstiev kvapalín
Časť 2:
Skladovacie kartónové boxy do mrazničky, vhodné na uskladnenie skúmaviek do 2 ml.
Biely kartónový box s vodotesnou úpravou povrchu, určený, aby vydržal na mimoriadne nízku teplotu, výška boxu do 55 mm s vnútornou mriežkou na pozície 9x9

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
15.11.2022 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
15.11.2022 11:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Príloha č_1_časť 1: „Spotrebný materiál -60

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33192500-7 - Probówki
38437110-1 - Końcówki pipet
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_2_časť 2: „Spotrebný materiál" -60

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33192500-7 - Probówki
38437110-1 - Końcówki pipet
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy