Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 00:33

Karta zamówienia #002/2021-063
Spotrebný materiál -58

Informacje

ID zamówienia
34004
Nazwa zamówienia
Spotrebný materiál -58
Numer zamówienia
002/2021-063
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
38437120-4 - Stojaki na pipety
Uzupełniające CPV
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie spotrebného materiálu.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.1

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
16.11.2022 13:00:00
Planowane otwarcie ofert
16.11.2022 13:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty