Status: Trwająca

Czas serwera: 01.12.2022 18:03

Karta zamówienia #ZG.270.2.8.2022
„Utrzymanie przejezdności dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica w roku 2022 postępowanie 2”

Informacje

ID zamówienia
35085
Nazwa zamówienia
„Utrzymanie przejezdności dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica w roku 2022 postępowanie 2”
Numer zamówienia
ZG.270.2.8.2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00457508/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
500 000,00 PLN
Kwota przeznaczona do realizacji
615 000,00 PLN
Główny CPV
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Okres gwarancji – 40 %.

Wartość zamówienia jest wartością netto.
Kwota przeznaczona do realizacji zawiera podatek VAT.

Terminy

Termin składania ofert i dokumentów
09.12.2022 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
09.12.2022 11:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Zamrzenica
Adres
Zamrzenica 1a
Bysław
89-510, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Alicja Kaczyńska
alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341175
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_zamrzenica/zamowienia_publiczne

Dokumenty