Status: Zakończona

Czas serwera: 23.04.2024 19:10

Karta zamówienia #IGM.271.25.2022
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024

Informacje

ID zamówienia
35226
Nazwa zamówienia
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024
Numer zamówienia
IGM.271.25.2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00466130/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.2
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

zgodnie z SWZ IGM.271.25.2022

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
09.12.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
09.12.2022 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Łabiszyn
Adres
Plac 1000- lecia 1
Łabiszyn
89-210, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Janusz Czapski
przetargi@labiszyn.pl

Dokumenty